IHNLP

halishka

 

 

:מוצרים מומלצים למתאמנים

 

 

 

 

 

 

 

 

אתר הבית

המומחיות שלנו
המלצות
NLP על
kinEmagine על
קורסים
קישורים
צור קשר
איך להגיע

Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


 
- 1- -2 - -3- -4- :המשך לעמוד

:קישורים וסרטים

מהעיתונות

ראיון אישי עם פרדי ויזנר - מעריב


בתי ספר ומורים מהם גדלתי

HNLP הבית של - Neuro-Energetics
American Board of NLP מאסטר טריינר דיויד שפרד נשיא - David Shephard
Encyclopedia of NLP
-מחבר ה - Robert B. Dilts
מתלמידיו המובהקים של דר' אריקסון- Stephen Gilligan Ph.d
המרכז הישראלי של יוסי קדמי - ICNLP
NLP מרכז צביאלי רייס עוד מרכז מצוין ללימוד
אתר הקוצ'ינג אקדמי - Coaching Academy

NLP- המודלים הראשונים ל

Milton H. Erickson (1902 -1980)
Gregory Bateson (1904-1980)
Gestalt Therapy - Fritz Perls (1893-1970)
Virginia Satir (1916 - 1988)

:קישורים נוספים השווים ביקור

NLP- אתר הלישכה הישראלית ל - Israel NLP
NLP- מפמתח שותף ב--Richard Bandler
המרכז למורשת אריקסון - The Erickson Foundation
NLP -חיבר כמה ספרים מצוינים להבנת ה- Steve Andreas
מאמרים - Transformations - NLP
ההיטוריה של הדמיון המודרך האריקסוניני- History of Ericksonian Hypnosis
אתר אימון אינטראקטיבי - Coaching Interactive IL
איגוד הקוצינג הבין-לאומי - ICF:סרטים

: בנימין זנדר (באנגלית) בהופעה קצרה :A-letter - המקור ל
- 1- -2 - -3- -4- :המשך לעמוד


:ליצירת קשר עכשיו
נעמה: 0526-282694   פרדי: 0523-829424
 
kinemagine@gmail.com